รู้หรือไม่ ทำบุญปล่อยสัตว์ อย่างไร ให้ได้บุญเต็ม ๆ แทนการทำบาปไม่รู้ตัว


feature-image_singlepost-รู้หรือไม่ ทำบุญปล่อยสัตว์ อย่างไร ให้ได้บุญเต็ม ๆ แทนการทำบาปไม่รู้ตัว

เชื่อว่าหลายคนคงเคย “ทำบุญปล่อยสัตว์” เช่น นก ปลา โค กระบือ แต่รู้หรือไม่ว่าการเลือกปล่อยสัตว์ให้ได้บุญเต็มที่นั้นมีวิธีอย่างไร หากทำผิดวิธีก็อาจจะเป็นการปล่อยให้สัตว์ไปตายก็ได้ และเพื่อเป็นการไม่สร้างความทรมานให้สัตว์มากกว่าเดิม แทนที่จะได้บุญกลับได้บาปมามาเสียอย่างนั้น ในบทความของ Ruay นี้จึงจะมาเปิดเผยวิธีการ ปล่อยสัตว์ยังไงให้ได้บุญ รวมถึงสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสัตว์ต่าง ๆ ที่ควรปล่อยและไม่ควรปล่อยอีกด้วย ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไร มาติดตามกันเลย!

ทำบุญปล่อยสัตว์ อย่างไร ให้ได้บุญเต็ม ๆ

การปล่อยสัตว์ การปล่อยปลา ถือเป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะเป็นการให้อิสระกับชีวิตที่ถูกกักขัง มีความเชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุให้ยืนยาวหรือเพื่อสะเดาะเคราะห์กรรม เพราะงั้น เราจึงควรรู้วิธีที่ถูกต้องในการปล่อยสัตว์แต่ละชนิด เพื่อให้ได้บุญเต็มที่ และสัตว์ที่ปล่อยก็ปลอดภัยกันดีกว่า

ข้อควรคำนึงก่อน “ปล่อยสัตว์” 

 • เป็นสัตว์ท้องถิ่นของไทยหรือไม่ ? ทั้งนี้ถ้าเป็นสัตว์ต่างถิ่นหรือลูกผสมก็ไม่ควรปล่อยลงแหล่งน้ำไทย เช่น ปลาซัคเกอร์ ปลาดุกบิ๊กอุย และ ตะพาบไต้หวัน เพราะจะไม่สามารถเจริญเติบโตและเอาชีวิตรอดได้ หรือสามารถไปทำลายระบบนิเวศได้เช่นเดียวกัน
 • เป็นสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ ? เช่น นกกระติ๊ดขี้หมู หรือ เต่าน้ำของไทยทุกชนิด เป็นสัตว์คุ้มครองถือว่าผิดกฎหมาย
 • ปล่อยไปแล้วจะรอดหรือไม่ ? สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีแหล่งอาศัยที่ชอบแตกต่างกันไป เช่น ปลาไหลก็ชอบอยู่ในแหล่งน้ำตื้น ๆ ที่มีพืชขึ้นรก ๆ เต่านาชอบอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำตื้น ๆ ที่มีหอยฝาเดียวให้กิน หากทำการปล่อยผิดที่ผิดทางก็รอดยาก หรือที่เคยเห็นคือเอาปลาบู่น้ำกร่อย มาขายให้ปล่อยในคลองน้ำจืด แน่นอนว่าสัตว์เหล่านั้นไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
 • สัตว์ถูกจับมาให้เราปล่อยหรือไม่ ? เพราะถ้าสัตว์อยู่ในถิ่นอาศัยเดิมตามธรรมชาติที่เหมาะสมอยู่แล้ว แต่กลับถูกคนจับมาขายให้เราปล่อยลงไปในถิ่นอาศัยที่ไม่เหมาะสม ก็จะถือเป็นการทรมานสัตว์และอาจจะทำให้สัตว์ถึงตายได้เลย
 • คำนึงถึงความสมบูรณ์แข็งแรงของปลาและสิ่งแวดล้อม ของสถานที่ที่จะนำไปปล่อยด้วย เนื่องจากสัตว์น้ำแต่ละชนิดมีนิสัยความเป็นอยู่ที่แตกตางกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสรอดของปลา และสัตว์น้ำที่ผู้ใจบุญทั้งหลายนําไปปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ จึงควรเลือกชนิดสัตว์น้ำให้เหมาะกับแหล่งน้ำที่จะปล่อย
 •  การปล่อยสัตวน้ำต้องพิจารณาถึงคุณภาพของสัตว์น้ำที่ปล่อยด้วย ควรเป็นสัตว์น้ำที่มีสุขภาพดี สมบูรณ์ ไม่เป็นโรค ไม่มีแผลตามลำตัว หากปล่อยสัตว์น้ำที่เป็นโรคลงไปในแหล่งน้ำจะเป็นการแพร่ขยายเชื้อโรคสู่ธรรมชาติ
 • ควรปล่อยสัตว์น้ำพื้นเมือง ไม่ควรปล่อยปลาต่างถิ่น กล่าวคือ สัตว์น้ำต่างถิ่น หมายถึง สัตว์น้ำที่ไม่ได้อยู่ดั้งเดิมในประเทศไทย หรือมีถิ่นกำเนิดธรรมชาตินอกประเทศไทย หากนำไปสัตว์น้ำต่างถิ่นไปปล่อย จะเกิดผลกระทบโดยตรง เช่น กินปลาพื้นเมืองเป็นอาหาร นำโรค แย่งอาหาร แย่งที่อาศัย ทำลายระบบนิเวส ไปจนถึงผสมพันธุ์พื้นเมืองที่มีผลต่อพันธุ์กรรมนั่นเอง
 • คุณภาพของน้ำ ก่อนปล่อยสัตว์น้ำควรคำนึงถึงคุณภาพน้ำด้วยการสังเกตง่าย ๆ เช่น สีของน้ำในแหล่งที่ปล่อยน้ำต้องมีสีไม่ดำหรือเขียวเข้มจัด เพราะเป็นน้ำที่มีออกซิเจนต่ำ หากปล่อยลงไปจะทำให้สัตว์น้ำอยู่ไม่ได้
 • เวลาปล่อยสัตว์น้ำ การปล่อยสัตว์น้ำควรเลือกปล่อยในเวลาเช้าหรือเย็นที่อากาศไม่ร้อนจัด เพราะหากปล่อยสัตว์น้ำในที่มีแสงแดดจัด อาจทำให้สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน

ทำบุญปล่อยสัตว์ ด้วยการเลือก สัตว์ที่ควรปล่อยและไม่ควรปล่อย

ทำบุญปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา

จะเห็นได้ว่าแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือตลาด จะมีสัตว์หลากหลายชนิดวางขายเพื่อรอผู้ใจบุญมาปล่อย ฉะนั้นผู้ปล่อยควรจะศึกษาสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดด้วย ดังนี้

สัตว์ที่ไม่ควรปล่อย

นก

นกที่พบตามธรรมชาติในประเทศไทยเกือบทุกชนิดเป็นสัตว์คุ้มครอง นกที่ถูกจับมาให้ปล่อยเยอะที่สุดคือ กลุ่มนกกระติ๊ด ซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครอง ผิดกฎหมายทั้งคนจับ คนขาย และ คนซื้อ ข้อสำคัญการจับนกจากบ้านมันมาขังกรง ใส่ถุงพลาสติกให้ปล่อยในเมือง ตามวัด ที่ไม่ใช่ถิ่นอาศัยของมันเป็นการทรมานสัตว์เป็นอย่างมาก อีกทั้งพวกนกเลี้ยงอย่าง นกหงหยก เลิฟเบิร์ด นกแก้ว นกฟินช์ ส่วนใหญ่เป็นนกต่างถิ่นก็ห้ามปล่อยเช่นกันเพราะมีโอกาสไม่รอดสูง หรือไม่ก็ถูกจับใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า

เต่า

เต่า ที่เป็นเต่าน้ำจืดของไทย ทุกชนิดเป็นสัตว์คุ้มครอง การจับมาขายให้เราปล่อยถือว่าผิดกฎหมาย ไม่ควรส่งเสริม นอกจากนี้เต่าในที่ราบลุ่มของบ้านเรา คือ เต่านา เต่าหับ เต่าบัว เต่าดำ และ เต่าหวาย ล้วนต้องอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก มีชายตลิ่งให้ขึ้นมาเกาะพัก มีไม้ชายน้ำรก ๆ ในขณะที่ตามท่าน้ำวัด มักจะอยู่ริมคลองขนาดใหญ่หรือริมแม่น้ำซึ่งมีท่าชันหรือเป็นท่าคอนกรีต ปล่อยเต่าลงไปในน้ำแบบนั้นเรียกว่ารอดยากมาก

ตะพาบ

ตะพาบที่มีการเพาะพันธุ์ตัวเล็ก ๆ เยอะที่สุดคือ ตะพาบไต้หวัน ตัวเขียว ๆ เล็ก ๆ พวกนี้เป็นสัตว์ต่างถิ่นงดปล่อยเด็ดขาด ส่วนตะพาบสายพันธุ์ไทย เป็นสัตว์คุ้มครองทุกชนิด

กบ

กบที่เอามาขายให้ปล่อยส่วนใหญ่ เป็นกบนา ชื่อบอกชัดเจนว่าอยู่ตามนา ตามพื้นที่ชื้นแฉะ น้ำท่วมขัง มีป่าหญ้ารก ๆ พื้นที่ชุ่มน้ำดี ๆ หากสามารถหาที่แบบนี้ได้ปล่อยได้ ก็ควรปล่อยแบบกระจายกันไปกว้าง ๆ อย่าปล่อยรวมกันที่เดียวเยอะ ๆ เพราะกบเป็นสัตว์ผู้ล่าปล่อยลงไปที่เดียวเยอะ ๆ สัตว์เล็กสัตว์น้อยแถวนั้นจะเดือดร้อนหนัก อีกทั้งต้องระวังอย่าปล่อยกบในน้ำลึกเพราะแน่นอนว่าไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้แน่

กุ้ง

โดยเฉพาะกุ้งเครฟิช มีพฤติกรรมการขุดรูก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาพแวดล้อม รวมถึงเป็นพาหะของปรสิตหลายชนิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่อสัตว์น้ำประจำถิ่นของประเทศไทยเราได้

ปลา

ปลาเป็นสัตว์กลุ่มใหญ่ที่มีขายเยอะมาก และนิยมทำบุญปล่อยมากกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งกลุ่มปลาที่ไม่ควรปล่อยเด็ดขาดคือ พวกปลาต่างถิ่นต่าง ๆ ได้แก่

 • ปลาซัคเกอร์ หรือที่แปลงร่างเป็นปลาราหู งดปล่อยเด็ดขาด เป็นปลาต่างถิ่นตัวร้าย กินไข่ปลาท้องถิ่น แย่ง ถิ่นอาศัย แย่งอาหาร 
 • ปลาจาระเม็ดน้ำจืด เป็นญาติปลาปิรันย่าที่ไม่ดุนัก จากแม่น้ำอเมซอน ห้ามปล่อยเด็ดขาด
 • ปลานิล ปลาทับทิม เป็นสัตว์ต่างถิ่นจากแอฟริกา อย่าปล่อยลงแหล่งน้ำไทย
 • ปลาไน คาร์พ ปลาต่างถิ่นจากจีน งดปล่อย
 • ปลาเลี้ยงสวยงามอื่น ๆ เช่น ปลาทอง ปลากดขนาดใหญ่จากต่างประเทศ อโรวาน่า กลุ่มปลาการ์ หรือแม้แต่ปลาเล็กปลาน้อยอย่างพวกเต็ทตร้า งดปล่อยเด็ดขาด
 • ปลาดุก ปลาดุกที่ขายในตลาดหรือตามฟาร์ม ล้วนแล้วแต่เป็นปลาดุกบิ๊กอุย ซึ่งเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปลาดุกยักษ์จากทวีปแอฟริกาและปลาดุกอุยของไทยทั้งสิ้น ดังนั้น งดซื้อปลาดุกจากตลาดมาปล่อย 
 • ปลาหมอมายัน ปลาหมอคางดำ ปลาหมอบัตเตอร์ เป็นสัตว์น้ำที่กินตัวอ่อนและแย่งอาหารสัตว์น้ำพื้นเมือง งดปล่อย

สัตว์ที่ควรปล่อย

หอยขม 

การทำบุญด้วยการปล่อยหอยขม เป็นการสะเดาะเคราะห์ให้หมดทุกข์หมดโศก สามารถช่วยปลดปล่อยเรื่องขมขื่นความทุกข์โศกทั้งหลาย นอกจากนี้หอยขมเป็นสัตว์ที่ต้องปล่อยในแหล่งน้ำที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีและไม่ลึกจนเกินไป ไม่ควรปล่อยลงในคลองกลางเมืองหรือชานเมือง เพราะมีโอกาสรอดน้อย สังเกตได้ว่าหากเห็นหอยปีนขึ้นมาเกาะตามผนังผิวน้ำ นั่นแสดงว่าอยู่ตรงนั้นไม่ได้ 

ปลาช่อน

เป็นปลาท้องถิ่นของบ้านเราสามารถปล่อยได้ ชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีพืชน้ำขึ้นรก ๆ หรือตามชายตลิ่งชายคลองที่มีพืชน้ำขึ้น และควรเป็นน้ำสะอาด ถ้าซื้อมาเยอะให้กระจายปล่อยอย่าปล่อยลงไปที่เดียวเยอะ ๆ เพราะปลาเล็กปลาน้อยจะแย่ โดยสำหรับความเชื่อการปล่อยปลาช่อน จะช่วยช้อนเงิน ช้อนทอง และเพื่อปรับดวงให้หมดเคราะห์หมดภัย

ปลาไหล

ชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตื้นที่มีพืชขึ้นรกๆ ป่าหญ้าลอยน้ำ ควรปล่อยลงในแม่น้ำ ห้วยหนอง บริเวณที่มีดินเฉอะแฉะ และกระแสน้ำไม่แรงมาก เนื่องจากปลาไหลชอบขุดรูเพื่ออาศัยดำรงชีวิต ซึ่งอานิสงส์การปลดปล่อยปลาไหลนั้น จะช่วยการดำเนินชีวิตทุกอย่างราบรื่น ทั้งการงาน การเงิน พ้นจากอุปสรรคสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างรวดเร็ว

ปลาหมอไทย

ปลาหมอไทยเป็นสัตว์น้ำท้องถิ่นของไทยที่ชอบอยู่น้ำนิ่ง ให้หาแหล่งน้ำแบบนี้ปล่อยกระจาย ๆ ไป เมื่อปล่อยปลาหมอแล้ว เชื่อกันว่าเพื่อสุขภาพดี แข็งแรง จะทุเลาจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่เป็นอยู่

ปลาบู่ 

ส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นปลาบู่ทราย ตัวเล็ก ๆ หาจุดปล่อยบริเวณที่เป็นกองหิน มีขอนไม้ใต้น้ำ มีไม้ชายน้ำ ตัวโตหน่อย โอกาสรอดสูงกว่า สำหรับการปล่อยปลาบู่มีความเชื่อกันว่า เพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดา ผู้มีพระคุณ

ปลากราย 

การปล่อยปลากราย ช่วยให้เคราะห์ร้ายกลายเป็นดีตามชื่อ เป็นปลาท้องถิ่นที่สามารถปล่อยได้ ขนาดควรจะยาว 4-5 นิ้วขึ้นไป โอกาสรอดจะสูงขึ้น ปล่อยลงคลองหรือแม่น้ำได้ แต่ควรหาจุดที่ตลิ่งมีพืชน้ำหรือวัสดุใต้น้ำเยอะ ๆ 

ปลาตะเพียร

ถ้าจะปล่อยปลาตะเพียรควรเลือกที่มีขนาดอย่างน้อย 1 นิ้วขึ้นไป อย่าไปปล่อยลงตรงจุดที่มีปลาชนิดอื่นขึ้นน้ำเยอะ ๆ ตามหน้าวัดหน้าท่า ไม่เช่นนั้นจะถูกกินหมด สำหรับการปล่อยปลาตะเพียรก็สมชื่อ เพราะช่วยส่งเสริมให้ขยันหมั่นเพียรและหาเงินได้มากขึ้น

สรุป

ทำบุญปล่อยสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ ต้องทำด้วยจิตมุ่งเป็นกุศลจริง ๆ เพราะฉะนั้นการที่จะตัดสินใจทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์ชนิดใดก็ตาม ควรปล่อยสัตว์ที่กำลังตกอยู่ในความลำบากถึงที่ชีวิต 

และควรหาซื้อในตลาดที่กำลังจะโดนฆ่า และการปล่อยสัตว์ไม่จำเป็นต้องไปปล่อยที่วัดให้ปล่อยที่ใดก็ได้ขอเพียงให้เป็นสถานที่ที่สัตว์สามารถดำรงชีวิตอยู่รอดไปได้ ที่สำคัญผู้ปล่อยควรจะศึกษาสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดด้วยว่าสัตว์ชนิดใดควรปล่อยหรือไม่ควรปล่อย เพื่อที่จะไม่สร้างความทรมานให้สัตว์มากกว่าเดิม

สุดท้ายแล้วอย่าลืมติดตามข่าวหวยไทยรัฐ ข่าวหวยไทยรัฐทีวี ข่าวหวยแม่จําเนียร ข่าวหวย ข่าวดัง เลขเด็ด แนวทางหวยลาว หวยฮานอย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เคล็ดลับเสริมดวง ทำนายฝัน ทายนิสัย และอื่น ๆ อีกมากมาย จากทางเว็บไซต์ของ Ruay ที่มีมาอัพเดทให้อยู่ทุกวัน รับประกันว่าเซียนหวยทั้งหลายห้ามพลาด

บทความแนะนำอื่นๆที่น่าสนใจ