วันครู สำคัญไฉน รู้จัก 4 ดอกไม้ไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณ


feature-image_singlepost-วันครู สำคัญไฉน รู้จัก 4 ดอกไม้ไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณ

ลักษณะนิสัยของคนไทยที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การรู้คุณคน เมื่อรู้ว่าใครมีบุญแก่ตนก็จะแสดงความเคารพ ยกย่อง อ่อนน้อมถ่อมตนด้วย เช่น การทักทายด้วยการยกมือไหว้ พูดจาไพเราะกล่าวคำขอบคุณ ขอโทษในโอกาสที่เหมาะสม และที่สำคัญคือ การรู้จักกตัญญูรู้ต่อคุณผู้มีพระคุณ พระคุณที่ 1 และ 2 ก็คือ คุณพ่อ กับ คุณแม่ ส่วนพระคุณที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน ก็พระคุณที่ 3 ของครู ฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญในวันครู 16 มกราคมนี้ Ruay จะพาไปดูความสำคัญ และทำความรู้จักกับ “ดอกไม้ไหว้ครู” ว่ามีดอกอะไรบ้าง และความหมายของดอกไม้วันไหว้ครู คืออะไร กันดีกว่า

ความสำคัญของ “วันครูแห่งชาติ” และ “ครูบาอาจารย์”

วันครูแห่งชาติ (Teachers’ Day) ของประเทศไทยเรานั้น ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุก ๆ ปี จุดประสงค์ในการมีวันครูนี้ ก็เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการศึกษา เป็นบุคคลที่สังคมไทยให้การยกย่องเสมือนพ่อแม่คนที่ 2 ของศิษย์ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก

ซึ่งมีผู้กล่าวว่า ผู้เป็น "ครู" จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่เลย  หลายคนอาจจะเคยได้ยิน เพลง พระคุณที่สาม ที่ร้องว่า “พระคุณที่สามงดงามแจ่มใส แต่ว่าใครหนอใครเปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง” ซึ่งนั่นก็หมายถึง ครู นั่นเอง กล่าวคือ พระคุณที่ 1 และ 2 ก็คือ คุณพ่อ กับ คุณแม่ ส่วนพระคุณที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน ก็พระคุณที่ 3 ของครู นั่นเอง

หรือในอีกความหมาย ครู คือ ผู้ที่จุดดวงประทีปทางปัญญาให้แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์พ้น จากความมืด คือ ความไม่รู้ โดยพยายามอดทนประคับประคอง ส่งเสริมให้ศิษย์เจริญก้าวหน้าใน ทุกวิถีทาง ฉะนั้น ครูที่แท้จริงคือ ผู้ให้ สำหรับศิษย์โดยไม่มีขอบเขตจำกัด ทั้งนี้เพราะหัวใจและ วิญญาณของครูบรรจุสิ่ง 3 ประการ คือ ปัญญา กรุณา และบริสุทธิ์ ไว้เต็มเปี่ยม

  • ปัญญา คือ ความสว่างที่เกิดจากการสะสมความรู้ความสามารถ คุณธรรม ความดีมาตลอดชีวิต ประทีปแห่งปัญญาซึ่งสว่างจ้าอยู่กลางใจของครูนั้น เป็นประทีปดวงโตที่ครูพร้อมจะจุดต่อให้กับผู้ที่มีความต้องการดวงสว่างนั้น
  • กรุณา คือ พลังแห่งความดีที่คอยผลักดันให้ครูพร้อมที่จะจุดดวงประทีปทางปัญญา ให้แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์จะได้รับแต่ประโยชน์ ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้าอย่างครูหรือมากยิ่งกว่าครู
  • บริสุทธิ์ ครูมีเจตนาดีต่อศิษย์ด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่ประสงค์ร้ายแอบแฝงอยู่ดั้งนั้นศิษย์ควรสำนึกในคุณความดีของครูที่มีต่อศิษย์ด้วยการ ให้ความเคารพอ่อนน้อม ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และระลึกถึงพระคุณครู ด้วยการไหว้ครู และจัด ดอกไม้ไหว้ครู ที่มีความหมายมงคล

หรือคำเปรียบเปรยครูยังมีอีกมากมายที่กล่าวกันว่า “ครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง” เพราะครูมีหน้าที่ส่งศิษย์ให้ถึงฝั่งฝันแห่งความสำเร็จ ซึ่งนอกจากครูมีหน้าที่เป็นผู้แจวเรือที่ดีแล้ว นักเรียนก็ต้องเป็นผู้โดยสารเรือที่ดีด้วย ถึงจะพากันไปสู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ถึงฝั่งฝันได้อย่างงดงาม

รู้จัก 4 ดอกไม้ไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณ

เมื่อวันครู หรือวันไหว้ครู ใกล้เวียนมาถึง น้อง ๆ ในวัยเรียนคงกำลังขะมักเขม้นประดิษฐ์พานไหว้ครูกันอยู่แน่ ๆ ว่าแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า ดอกไม้ไหว้ครู มีดอกอะไรบ้าง และความหมายที่แท้จริงของดอกไม้วันไหว้ครู คืออะไร ถ้าใครยังไม่รู้พี่ Ruay ขออาสาพาไปทำความรู้จักกับดอกไม้ไหว้ครูไปพร้อม ๆ กันเลย

ดอกเข็ม

ดอกเข็ม

เป็นสัญลักษณ์แทนความแหลมคมประดุจเข็ม เปรียบดั่งสติปัญญาที่มีความเฉียบคมราวเข็ม ประหนึ่งเป็นอาวุธที่จะใช้ป้องกันตัวได้ในทุกโอกาส ดังนั้น คนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่า ถ้าใช้ดอกเข็มไหว้ครู นอกจากมีสติปัญญาที่มีความเฉียบคมแล้ว จะทำให้ชีวิตมีความสดชื่นเหมือนรสหวานของดอกเข็ม 

ดอกมะเขือ

ดอกมะเขือ

เป็นสัญลักษณ์แทนความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ ความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน เพราะโดยธรรมชาติของต้นมะเขือ เมื่อมีดอกและจะออกผลจะโค้งลงเหมือนผู้อยู่ในอาการแสดงความเคารพ หรือคารวะ ในขณะที่ดอกมะเขือดอกใดชี้ดอกขึ้นเหมือนดอกไม้ชนิดอื่น ดอกนั้นจะไม่ให้ผล เพราะจะเน่าร่วงหล่นไป เหมือนบุคคลที่ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน ขาดความเคารพ ก็จะหมดโอกาสที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครู

ข้าวตอก

ข้าวตอก

เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ บุคคลนั้นก็จะเป็นเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก แต่หากใครที่ทำตามใจตัวเอง โดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ บุคคลนั้นก็จะเป็นเหมือนข้าวเปลือกที่ถูกคั่ว แต่ไม่มีโอกาสได้เป็นข้าวตอก

หญ้าแพรก

หญ้าแพรก

หญ้าแพรก ถือเป็นหนึ่งใน ดอกไม้ไหว้ครู ที่เป็นสัญลักษณ์ของแทนความเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว และความอดทน เพราะแม้ต้องอยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง หรือโดนเหยียบย่ำ แต่หญ้าแพรกก็จะไม่ตาย แต่ถ้าได้รับน้ำเมื่อใด ก็จะเจริญงอกงามได้อีกครั้ง เช่นเดียวกับลูกศิษย์ ที่เมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนจากครู ก็จะรับรู้และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อตนเองและสังคมต่อไป 

สรุป ดอกไม้ไหว้ครู

ทุกวันที่ 16 มกราคม ของทุก ๆ ปีจัดว่าเป็น “วันครูแห่งชาติ” เพื่อให้ได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก โดย ดอกไม้ไหว้ครู ที่นิยม 4 ชนิด ได้แก่ ดอกเข็ม ดอกมะเขือ ข้าวตอก และหญ้าแพรก ที่สื่อถึงความเป็นครูผู้ให้อย่างแท้จริง แต่สิ่งที่ง่ายที่สุดที่ จะทดแทนคุณของครูก็คือ เป็นคนดี เพราะเชื่อว่าครูทุกคนสอนให้เราเป็นคนดี และเมื่อเราเป็นคนดีตามที่ท่านพร่ำสอน นั่นแหละค่ะของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับครูแล้ว

สุดท้ายแล้วอย่าลืมติดตามข่าวหวยไทยรัฐ ข่าวหวยไทยรัฐทีวี ข่าวหวยแม่จําเนียร ข่าวหวย ข่าวดัง เลขเด็ด แนวทางหวยลาว หวยฮานอย หวยออนไลน์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เคล็ดลับเสริมดวง ทำนายฝัน ทายนิสัย และอื่น ๆ อีกมากมาย จากทางเว็บไซต์ของ Ruay ที่มีมาอัพเดทให้อยู่ทุกวัน รับประกันว่าเซียนหวยทั้งหลายห้ามพลาด

บทความแนะนำอื่นๆที่น่าสนใจ