5 วิธีสืบชะตาผู้ป่วย ต่ออายุให้ยาวนานขึ้น


feature-image_singlepost-5 วิธีสืบชะตาผู้ป่วย ต่ออายุให้ยาวนานขึ้น

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ครั้งล่าสุดนี้!! นับเป็นการระบาดครั้งยิ่งใหญ่สำหรับคนไทย ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนไข้บางรายก็ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลจนเสียชีวิตลงอย่างนะหดหู่ใจ กับความล้มเหลวในการบริหารจัดการของภาครัฐ เรียกว่านาทีนี้คนไทยคงต้องร่วมด้วยช่วยกันอีกครั้ง และในฐานะคนไทยด้วยกัน Haihuayonlime เลยอยากจะแนะนำวิธีสืบชะตาชีวิต ต่ออายุ ให้ยาวนานขึ้น เพื่อไม่ให้โควิดพรากคนที่เรารักไปนั่นเอง

5 วิธีสืบชะตา ต่ออายุ ผู้ป่วยให้นานขึ้น

พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือที่เรารู้จักกันในนามของ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ พระภิกษุนิกายเถรวาท ฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี ผู้มีชื่อเสียงด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้วิชามโนมยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ) ท่านเคยแนะนำวิธีต่ออายุใหญ่ ตามตำราโบราณเอาไว้ให้หลากหลายวิธีด้วยกัน และล้วนเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการปฏิบัติทั้งสิ้น ดังนี้

ทำบุญตักบาตร และปล่อยสัตว์ในวันเกิด

หลวงพ่อท่านบอกว่า… ในวันสำคัญของเราอย่างวันเกิด หรือจะเป็นวันอื่น ๆ ก็ได้ให้ทำอาหารหรือกับข้าวต่าง ๆ ไปทำบุญตักบาตรแต่เช้า เสร็จแล้วก็ให้ไปปล่อยนกปล่อยปลา ปล่อยชีวิตโคกระบือ หรือสัตว์อื่น ๆ เพื่อเป็นการไถ่ชีวิตให้พวกเขา เสร็จแล้วก็ให้อุทิศส่วนกุซลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ผลบุญจากการที่เราต่ออายุให้สัตว์เหล่านี้นี่แหละ จะทำให้ชีวิตเรานั้นยืนขึ้น

แต่ถ้าหากว่าคนใกล้ตัวของใครไม่สบาย ติดโควิด – 19 ไม่สามารถมาตักบานตรได้ด้วยตนเอง เราในฐานะคนใกล้ชิดก็สามารถทำแทนได้ แล้วค่อยกล่าวอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ป่วยหายไว ๆ หรือเจ้ากรรมนายเวรของผู้ป่วยก็ได้เช่นกัน

ทำบุญตักบาตร และปล่อยสัตว์ในวันเกิด

สร้างพระพุทธรูป

ถัดมาคือการสร้างพระพุทธรูปสัก 1 องค์ (หากมีกำลังทรัพย์) แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ตามแต่กำลังศรัทธา จะไปร่วมสร้างกับผู้มีจิตศรัทธาท่าานอื่นก็ได้ไม่เป็นไร พระพุทธรูปนี้สามารถสร้างจากวัสดุได้ทุกแบบ ไม่จำเป็นต้องโลหะเสมอไป สามารถสร้างจากปูนพลาสเตอร์หรือปูนซีเมนท์ก็ได้ไม่ว่ากัน จากนั้นก็ให้ถวายเป็นสมบัติของสงฆ์

อานิสงค์จากการสร้างพระพุทธรูปจะช่วยให้กรรมหนักที่เคยทำมาแต่ชาติปางก่อนกลายเป็นเบา เจ้ากรรมนายเวรเลิกจองล้างจองผลาญ อีกทั้งยังช่วยคุ้มครองให้ผู้ป่วยรอดพ้นจากอันตรายอีกด้วย

สร้างพระพุทธรูป

ทำบุญโลงศพ ช่วย ต่ออายุ ให้ยืนขึ้น

เชื่อกันว่าการนอนโลงศพ ทำบังสกุลเป็น – เป็นบังสุกุลตาย และการทำบุญถวายโลงศพนั้น สามารถสะเดาะห์เคราะห์ผู้มีกรรมหนักให้กลายเป็นเบา งลดแรงกรรม ต่อดวงชะตา และช่วยต่ออายุให้ยาวนานขึ้น นอกจากจะเสริมดวงชะตาให้มีอายุที่ยืนยาว ยังเสริมให้หน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรือง ทำสิ่งใดก็ราบรื่น ไมติดขัดอย่างที่ผ่านมา

ทำบุญโลงศพ

สวดมนต์บทพระปริยตร ให้ผู้ป่วย

ในสมัยพุทธกาลการทำบุญต่ออายุผู้ป่วยในสมัยนั้นจะให้พระมาสวดบทพระปริตร 5 วัน 7 วัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงหลักธรรมะ พาตนเองเข้ามาอยู่ในศีลในธรรม เมื่อจิตอยู่ในธรรมก็จะไม่ฟุ้งซ่าน มีพระพุทธศานาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจนสามารถผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากมาได้

ตามความหมายของบทสวด "พระปริตร" หมายถึง "เครื่องคุ้มครอง" ป็นบทสวดมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และสําคัญมากในพุทธศาสนา มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นการสวดพระพุทธวจนะ ให้คุ้มครองป้องกันภัย ให้ชีวิตมีความสุขสันต์ ผ่อนหนักเป็นเบาได้

ทำพิธีสืบชะตา ต่ออายุ

สุดท้ายเป็นพิธีสืบชะตา เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของชาวล้านนา เชื่อกันว่าหากใครผ่านการทำพิธีสืบชะตาจะช่วยต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือผู้คนคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิต ให้แคว้วคลาดปลอดภัยได้นั่นเอง โดยการทำพิธีดังกล่าวจะแบ่งเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

สืบชะตาคน

นิยมทำเมื่อขึ้นบ้านใหม่ ย้ายที่อยู่ใหม่ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง วันเกิดครบรอบ 24 ปี 36 ปี 48 ปี 60 ปี 72 ปี เป็นต้น หรือฟื้นจากป่วยหนัก หรือมีผู้ทักทายว่าชะตาไม่ดี จำเป็นต้องสะเดาะเคราะห์และสืบชะตา

สืบชะตาบ้าน

นิยมทำเมื่อมีคนในหมู่บ้านประสบความเดือดร้อน ป่วยหนักกันทั้งหมู่บ้าน หรือมีคนตายติดต่อกันเกิน 3 คนขึ้นไป ถือเป็นเสนียดของหมู่บ้าน คนในหมู่บ้านอาจพร้อมใจกันจัดในวันปากปี ปากเดือน หรือปากวัน คือวันที่หนึ่ง สอง หรือสามวันหลังวันเถลิงศก เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

สืบชะตาเมือง

จัดขึ้นเมื่อบ้านเมืองเกิดความเดือดร้อนจากอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ เพราะทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวาย เพราะการจลาจลการศึก หรือเกิดโรคภัยแก่ประชาชนในเมือง

ทำพิธีสืบชะตา

นอกจากนี้หลวงพ่อท่านยังบอกไว้อีกว่าหากได้ทำบุญลักา " อุปฆาตกรรม " คือกรรมที่เข้าลิดรอน ก่อนอายุขัย และ " อกาลมรณะ " คือกรรมที่จะตายก่อนอายุขัย จะไม่มีเหตุหรือกรรมใด ๆ ที่ทำให้ชีวิตป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิต ถ้ากรรมอย่างนี้เข้าถึงอยากมากก็แค่แค่ป่วยนิด ๆ หน่อย ๆ แป๊ปเดียวก็ดีขึ้น

อายุขับ คือ อะไร

อายุขัย หรือ life span หมายถึง ระยะเวลานานที่สุดที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจะมีชีวิตอยู่ได้ภายใต้เงื่อนไขสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่ง ทว่าในทางพระพุทธศานาเชื่อว่า เมื่อคนเราเกิดมาจะถูกกำหนดว่าจะมีอายุถึงเท่าไหร่ เช่น 10 ปี 40 ปี จึงจะจสกโลกนี้ไป เราไม่สามารถที่่จะไปเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้

ขอบคุณคลิปวีดิโอบทสวดพระปริตรจากช่อง หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคําน้อย

สรุปส่งท้าย

โควิด 19 เข้ามาใกล้เรามากขึ้นทุกวัน ๆ บางคนพึ่งเห็นกันอยู่หยก ๆ ผ่านไปไม่กี่วันได้ข่าวว่าเสียชีวิต เหตุเพราะไปถึงมือแพทย์ช้าไป เชื้อไวรัสลงปอด และปอดหายไปเกือบครึ่ง แอดจึงอยากฝากเตือนทุกคนให้ระมัดระวัง ดูแลสุขภาพของตนเองไว้ให้ดี หมั่นสังเกตอาการของตนเองอยู่เสมอ อย่าปล่อยปละละเลยคิดว่าไม่เป็นอะไร จนสุดท้ายร่างกายก็ไม่ไหวเสียแล้ว ถึงตอนนั้นจะหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำพิธีสืบชะตาตอนนั้นก็ไม่ทัน

สุดท้ายนี้แฟนคลับท่านไหนสนใจอยากอ่านสาระน่ารู้สายมูเตลู ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ โชคลาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เครื่องรางของขลัง เคล็ดลับเสริมดวง แนวทาง เลขเด็ดออนไลน์ หวยลาว หวยฮานอย หวยรัฐบาลไทยก็สามารถเข้ามาติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราได้ฟรี

บทความที่เกี่ยวข้อง