วันขอเงินพระจันทร์​ ปี 2564​ กับ 12 ฤกษ์งามยามดี ที่คู่ควรแก่การขอพรเรื่องเงินมากที่สุด


feature-image_singlepost-วันขอเงินพระจันทร์​ ปี 2564​ กับ 12 ฤกษ์งามยามดี ที่คู่ควรแก่การขอพรเรื่องเงินมากที่สุด

ความเชื่อเรื่องฤกษ์งามยามดี ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเชื่อของคนไทยเท่านั้น เพราะหลังจากที่ได้ทำการสืบค้นมาก็พบว่า เรื่องราวของวันเวลาที่เหมาะแก่การประกอบพิธีมงคลนั้น มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งในโลกฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตก และฝากฝั่งเอเชีย อย่างประเทศไทยของเราก็ได้รับอิทธิพลทางความเชื่อในเรื่องนี้มาเหมือนกัน เช่นเดียวกับ 12 ฤกษ์งามยามดี ของ "วันขอเงินพระจันทร์ ปี 2564" ที่ใน 1 เดือนจะมีวันดีที่สามารถอธิษฐานขอพรได้แค่ 1 วันเท่านั้น เรื่องราววันสำคัญนี้อะไร ทำไมเขาถึงถือกันว่าเป็นเคล็ดเรียกเงินที่ไม่ควรพลาด ถ้าอยากรู้ เราจะมาเล่าและอธิบายให้กระจ่างชัด

วันขอเงินพระจันทร์​ คือวันอะไร

วันขอเงินพระจันทร์

“วันขอเงินพระจันทร์​” หรือเรียกอีกชื่อว่า “วันอมาวสี” มีที่มาจากความเชื่อสมัยโบราณของชนเผ่าโบราณในโลกฝั่งตะวันออกและฝากฝั่งตะวันตก ถือได้ว่าเป็นวันเริ่มใหม่ของรอบวงโคจรของพระจันทร์ ที่สัมพันธ์กับดวงพระอาทิตย์และโลก กล่าวคือ เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก เรียงตัวในเส้นตรงเดียวกัน หากมาอยู่ในระนาบก็จะเกิดปรากฏการณ์อุปราคา

เชื่อกันว่าเป็น "วันฟ้าเปิด" หรือ “วันพระจันทร์ดับ” ที่สวรรค์ นรก พิภพบาดาลและโลกเปิดสื่อถึงกันได้ ซึ่งวันนี้จะมีเพียงเดือนละ 1 วันเท่านั้น และถือเป็นเป็นวันพระใหญ่สิ้นเดือนทางจันทรคติของพุทธศาสนาสนิกชน ที่ถูกเชื่อมโยงกับการขอพรเรื่องเงิน อีกทั้งยังช่วยเรื่องความสำเร็จในเรื่องของการงาน ความสำเร็จในเรื่องความรัก และเป็นการเสริมบารมี สร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิต 

วิธีปฏิบัติตนใน วันขอเงินพระจันทร์ ปี 2564

ในวันที่ดีอย่างนี้ เราจะต้องทำอย่างไรให้วันนั้นเกิดประโยชน์ เกิดโชคลาภ หรือมีความสำเร็จเกิดขึ้น  เริ่มต้อนรับการขอเงินจากพระจันทร์ ด้วยวิธีปฏิบัติตน ดังนี้

 • หาโอกาสทำบุญหรือถือในศีล ในกรณีที่ไม่สะดวกสามารถเข้าไปกราบคุณพ่อคุณแม่ ขอให้ท่านให้พรแทนได้ 
 • ทำใจให้สงบระหว่างวัน อย่ามีปากเสียงกับใคร เพราะจะทำให้จิตใจขุ่นมัว ไม่สงบ พึงระลึกสติ "คิดดี พูดดี ทำดี" 
 • ไม่ควรให้ใครยืมเงินในวันนั้นโดยเด็ดขาด หรือมีปัญหาเรื่องเงินกับใคร
 • นำเงินมาไว้กับตัวให้มากที่สุด แล้วเก็บใส่กระเป๋าสตางค์วางไว้หน้าพระพุทธรูปหรือในห้องพระที่บ้าน และต้องตั้งใจด้วยว่าในช่วงวันที่เป็นวันพระจันทร์ดับ ภายใน 1-2 วัน ห้ามใช้เงินในส่วนที่เก็บไว้ในกระเป๋านี้อย่างเด็ดขาด พร้อมแยกส่วนที่จำเป็นต้องใช้ใส่ซองเพื่อพกติดตัว

วิธีการขอพร วันขอเงินพระจันทร์ ปี 2564

สำหรับขั้นตอนการขอพรจากพระจันทร์นั้น ให้นับก่อนและหลังเวลาที่กำหนด 12 ชั่วโมง จึงจะสามารถเริ่มขอพรจากพระจันทร์ได้ โดยพิธีขอเงินพระจันทร์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เขียนขอสิ่งที่ปรารถนาที่สอดคล้องความเป็นจริง ไม่เกิน 8 ข้อ ไว้บนมือข้างไหนก็ได้ ให้เชื่อมั่นศรัทธา ทำจิตให้นิ่ง มีสมาธิ ต้องขอเพื่อตัวเองเท่านั้น ขอแทนคนอื่นไม่ได้ ห้ามให้ใครรู้ว่าขออะไรและควรขอในเวลาที่สงบ
 • วิธีอธิษฐานขอพร ให้ท่านสมาทานศีล 5 เพื่อสร้างบุญ สร้างบารมี ให้มีประกาศิตขออะไรก็ได้สมดังที่ปรารถนา โดยเริ่มจาก ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำจิตใจให้บริสุทธิ์สงบ หลังจากนั้น ให้ท่าน “สวดบทชุมนุมเทวดา” ตามด้านล่างนี้

บทสวด วันขอเงินพระจันทร์ ปี 2564

“สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ”

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

โอม เอกะจักขุนาฬิเกลา สุริยะประภา ราหูคาหา สัตตะรัตนะ สัมปันโณ มณีโชติระโสยะภา สุวัณณะรัชตะสมิทธา อะหัง วันทามิ เมสะทา โอม กุเสโต มะมะ กุเสโต โตราโม มะมะ โตราโม คุยหะโม มะมะ คุยหะโม คุติโม มะมะ คุติโม

โอม เอกะจักขุนาฬิเกลา จันทรประภา ราหูคาหา สัตตะรัตนะ สัมปัณโณ มณีโชติระโสยะภา สุวัณณะรัชตะสมิทธา อะหัง วันทามิ เมสะทา โอม ยะถาตัง มะมะ ตังถายะ ตังวะตัง มะมะ ตังวะตัง ตังเสถา มะมะ ถาเสตัง กาติยะ มะมะ ยะติกา

ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล) ขออุทิศถวายส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน น้อมถวายแด่ทวยเทพเทวา นาคนาคาทุกหมู่เหล่า ตลอดถึง เทพเทวดาพระอาทิตย์ เทพเทวดาพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญของข้าพเจ้านี้ ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดเมตตาประทานพรมงคลอันประเสริฐ ให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภเงินตรา มีแก้วแหวนเงินทอง สำเร็จในสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาและให้สำเร็จในสิ่งที่ข้าพเจ้าประกอบกิจด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันตั้งใจ ขอความมงคลทั้งปวงพึงมีพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า สาธุๆๆ

วันขอเงินพระจันทร์ ปี 2564​ กับ 12 ฤกษ์งามยามดี

 • วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒(ยี่) ปีชวด) เวลา 12.00 น.
 • วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีชวด) เวลา 02.06 น.
 • วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีชวด) เวลา 17.21 น.
 • วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู) เวลา 09.31 น.
 • วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีฉลู) เวลา 02.00 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีฉลู) เวลา 17.53 น.
 • วันเสาร์ที่ 10 กรกฏาคม 2564 (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีฉลู) เวลา 08.17 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีฉลู) เวลา 20:50 น.
 • วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีฉลู) เวลา 07.52 น.
 • วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีฉลู) เวลา 18.05 น.
 • วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีฉลู) เวลา 04.15 น.
 • วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีฉลู) เวลา 14.43 น.

สรุป

แม้เราจะเห็นคนไหว้พระจันทร์ลดน้อยถอยลงไปกว่าแต่ก่อนมาก แต่ประเพณีนี้ก็ยังมีการปฏิบัติอยู่ในหลายพื้นที่ หรือในบางประเทศ เพียงแต่ตำนาน และความเชื่ออาจจะแตกต่างกันไปบ้าง เอาเป็นว่าใครที่อยากให้ดวงการเงินของตัวเองดีขึ้น "วันขอเงินพระจันทร์ ปี 2564" ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดเรียกเงิน ที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดเลยทีเดียว

สุดท้ายแล้วอย่าลืมติดตามข่าวหวยไทยรัฐ ข่าวหวยไทยรัฐทีวี ข่าวหวยแม่จําเนียร ข่าวหวย ข่าวดัง เลขเด็ด แนวทางหวยลาว หวยฮานอย หวยออนไลน์ หวยหุ้นออนไลน์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เคล็ดลับเสริมดวง ทำนายฝัน ทายนิสัย และอื่น ๆ อีกมากมาย จากทางเว็บไซต์ของ haihuayonline ที่มีมาอัพเดทให้อยู่ทุกวัน รับประกันว่าเซียนหวยทั้งหลายห้ามพลาดในทุกรูปแบบ

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง