ความหมายของ "ดาวพฤหัสบดี" กับความเชื่อเรื่องดวงชะตา


feature-image_singlepost-ความหมายของ "ดาวพฤหัสบดี" กับความเชื่อเรื่องดวงชะตา

สวัสดีมิตรรักแฟนคลับเว็บให้หวยออนไลน์ทุกท่าน ก็นับเป็นวันที่ 11 แล้วที่เราได้เข้าสู่ปีพ.ศ. 2564 แต่ไหงความรู้สึกถึงเหมือน 11 เดือนเลยก็ไม่รู้ มาเจอกันวันนี้ แอดไม่ได้จะชวนทุกคนไปย้อนเวลากลับไปปีใหม่อีกรอบ!! แต่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับดวงชะตาซึ่งแปรผันตามการเคลื่อนย้ายของดวงดาวมาดูกัน และรอบนี้ขอนำเสนอ ดาวพฤหัส ซึ่งเป็นประธานด้านศุภฤกษ์แห่งดวงดาว

ความหมายของดาวพฤหัส

ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดและน้ำหนักมากที่สุดของระบบสุริยะจักรวาล อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 5 ถัดจากดาวอังคาร ด้วยเหตุนี้นี่เองในทางโหราศาสตร์จึงใช้เลข 5 เป็นตัวแทนของดาวพฤหัส

ดาวหมายเลข 5 อย่างดาวพฤหัสนั้นอยู่ประจำทิศประจิมหรือทิศตะวันตก เป็นดาวฝ่ายศุภเคราะห์หรือดาวดีที่จะส่งเสริมพละกำลังให้กับดวงชะตา มีกำลัง 19 และเป็นเจ้าเรือนสองเกษตร ได้แก่ ราศีธนูและราศีมีน  ใน 1 ปีดาวพฤหัสจะโคจรไปยังราศีต่าง ๆ 1 ครั้ง

ดาวพฤหัสบดี

ท่านอาจารย์บรรเทา จันทรศร กล่าวไว้ว่า… หากดาวทุกดวงในดวงชะตาเสียหมด แต่มีดาวพฤหัสเพียงดวงเดียว ดวงชะตานั้นจะนับว่าเป็นผู้เป็นคนได้ และในทางตรงกันข้าม หากดาวพฤหัสตกในตำแหน่งที่เสีย ดวงชะตาย่อมจะอับเฉาไปด้วย

ท่านอาจารย์บุศรินทร์ ปัทมาคม กล่าวไว้ว่า… ดวงชะตาที่ดาวพฤหัสเด่น จะส่งกำลังถึงลัคนา ทำให้เป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ เหตุการณ์ร้าย ๆ จะไม่เกิดขึ้นในชีวิต

ดาวพฤหัส แสดงออกถึงลักษณะและนิสัยยังไงบ้าง

บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของดาวพฤหัส

ด้านเด่น : มีธรรมชาติเป็นคนรักสงบ มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ร่าเริงเบิกบานอยู่ในแนวทางที่ถูกที่ควร มีความเชื่อมั่นในตัวเอง รู้จักพัฒนาตัวเอง ซื่อสัตย์สุจริต รักความยุติธรรม ชีวิตมักประสบแต่ความโชคดี และความเจริญรุ่งเรือง

ด้านเสีย : มักขาดความยั้งคิด ควบคุมตัวเองไม่ได้ ใช้จ่ายเงินสรุ่ยสุร่าย โลภมาก งมงายในสิ่งไร้สาระ มีสติปัญญาก็ไม่สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้

บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของคู่ครอง

คู่ครองของดาวพฤหัสนั้นจะเป็นคนลักษณะรูปร่างใหญ่ท้วม เจ้าเนื้อ ค่อนข้างอ้วนและลงพุง ผิวสองสีค่อนขาว หน้าใหญ่ แก้มใหญ่ เป็นคนชอบสงบนิ่ง สำรวม สุขุมเยือกเย็น เรื่อยๆเฉื่อยๆ ไม่ชอบแสดงออก วางตัวเป็นผู้ใหญ่เกินอายุ ดูน่านับถือ (พฤหัสเจ้าเรือนราศีมีน ท่าทีสงบเยือกเย็นกว่าราศีธนู) สงบ พูดน้อย รักความเป็นระเบียบ

พฤติกรรมแห่งดวงดาว จากงานวิจัยของอ.แว่นทิพย์

ดาวเด่น :  เจ้าชะตาเป็นคนมีสติยั้งคิดอยู่กับตนเองเสมอ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตใจบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความยึดมั่นและศรัทธาในสิ่งที่ดีงาม รักความถูกต้อง ชอบศึกษาหาความรู้ มีปัญญาฉลาดหลักแหลม มีเหตุผล มีเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีจิตสำนึกที่ดีเสมอทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ดาวเสีย : เจ้าชะตามักขาดสติยั้งคิดอยู่เสมอๆ จะคิดจะทำอะไร ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบเสียก่อน ขาดการพินิจพิจารณาใคร่ครวญและไตร่ตรองที่ดี ขาดจิตสำนึกที่ดีทั้งทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ชอบอวดรู้ทั้งๆที่ไม่รู้จริง แต่กลับทำเป็นอมภูมิ ใจคับแคบ ขาดความเห็นอกเห็นใจ ชอบซ้ำเติมผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ต่ำกว่าตน

การเคลื่อนย้ายของ ดาวพฤหัส มีผลต่อดวงชะตา

ดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเกษตร

จะมีวาสนาดีในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเหมาะสมอย่างยิ่งในการค้นคว้าจากตำรา แต่หนักไปทางทฤษฎีมากกว่าทางปฏิบัติ เข้าถึงธรรมะ หรือเรียนรู้ในเรื่องศาสนาได้ง่าย มีความสุขุมรอบครอบ ดาวพฤหัส คือ ตัวสติ เป็นคนคงแก่เรียน รักความยุติธรรม มีทรัพย์ ดาวพฤหัสเปรียบเสมือนผู้ใหญ่ ผู้อาวุโสมากๆ ชอบความสงบ มีความเกรงกลัวต่อบาป มีศีลธรรม มีความสำเร็จ มีโชคลาภ มีความอุดมสมบูรณ์

  • ดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเกษตรในราศีธนู ราศีธนูเป็นราศีธาตุไฟ แต่เป็นราศีปลายธาตุไฟ หมายถึงไฟที่มอดเชื้อแล้วหรือใกล้ ๆ จะมอดเชื้อ เช่นไฟในเตาที่เลิกหุงข้าวแล้ว หรือไฟป่าที่กำลังโทรมมอดดับ ดาวพฤหัสเป็นดาวธาตุดิน อยู่ในราศีธนู เป็นราศีธาตุไฟ เป็นธาตุชั้น ๓ ธาตุที่เป็นกลางต่อกัน ดาวเคราะห์ที่เป็นกลางต่อกันย่อมไม่ให้คุณและไม่ให้โทษต่อกัน ตลอดถึงพร้อมที่จะให้คุณและให้โทษต่อกันได้ทันที คือดาวเคราะห์ที่เป็นคู่มิตรกันโดยธรรมชาติ หากสถิตอยู่ในราศีที่เป็นกลางต่อกันก็ย่อมให้คุณ และตรงกันข้ามดาวเคราะห์ที่เป็นศัตรูกันโดยธรรมชาติเมื่อมาอยู่ในราศีที่เป็นกลางก็ย่อมจะให้โทษ และเมื่อดาวเคราะห์นั้น โคจรมาถึงลัคนาในทางทับ เล็ง โยค และตรีโกณกับลัคนา ก็ย่อมจะเป็นมิตร เป็นศัตรูและเป็นกลางตามกันไปด้วย
  • ดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเกษตรในราศีมีน ราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ำ เป็นปลายธาตุน้ำ หมายถึงน้ำในลำคลอง ดาวพฤหัสเป็นดาวธาตุดิน อยู่ในราศีมีนซี่งเป็นราศีธาตุน้ำ เป็นธาตุชั้น ๒ เป็นธาตุคู่มิตร ธาตุที่เป็นคู่มิตรแก่กันย่อมให้คุณแก่กันมาก หากดาวเคราะห์ในดวงชาตากำเนิดสถิตอยู่ในราศีธาตุที่เป็นมิตรกันย่อมให้คุณแก่กัน

จะเห็นได้ว่า… ดาวพฤหัสในราศีมีนกับดาวพฤหัส ให้คุณแก่เจ้าชะตามากกว่าดาวพฤหัส ในราศีธนูซึ่งเป็นราศีธาตุที่เป็นกลางกับดาวพฤหัส ซึ่งอาจจะให้คุณหรือให้โทษก็ได้ ก็ต้องตรวจสอบว่าดาวคู่มิตร คือดาวอาทิตย์ส่งกำลังถึงดาวพฤหัสหรือไม่ หากส่งกำลังถึงก็จะให้คุณมาก หากส่งกำลังไม่ถึงก็ให้คุณลดลงมา การให้คุณก็จะให้คุณตามคุณภาพของดาวและเจ้าเรือนชาตาในดวงชาตาเดิมว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอะไร ก็จะให้คุณตามเรือนชาตานั้น ๆ

ตำแหน่งของดาวพฤหัสกับลัคนาราศี

การพิจารณาเกี่ยวกับดาวพฤหัสในดวงชาตาของแต่ละคนให้ตรวจสอบว่าดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งอะไร ส่งกำลังถึงลัคนาหรือไม่ (ทับลัคนา เล็งลัคนา เป็นสามจากลัคนา(โยค) และเป็นห้าจากลัคนา (ตรีโกณ)

ถ้าดาวพฤหัสเด่น ก็จัดว่าเป็นดวงชาตาที่ดาวพฤหัสให้คุณ ตามคุณภาพของดาวพฤหัส ที่ได้ตำแหน่งต่าง ๆ และตามเจ้าเรือนชาตาที่ดาวพฤหัสสถิตอยู่และไปสถิตอยู่ในภพต่าง ๆ

ถ้าดาวพฤหัสเสีย ก็จัดว่าเป็นดวงชะตาที่ดาวพฤหัสไม่ให้คุณ ส่งกำลังไม่ถึงลัคนา เช่น

  • ดาวพฤหัสตกอยู่ในตำแหน่งอุจ แต่ตกอยู่ในภพอริ มรณะ วินาสน์ ก็ทำให้เจ้าชาตามีสติปัญญาลดลงไปครึ่งหนึ่ง เจ้าชาตามีสติปัญญาดี มีความรู้ดี มีความฉลาด แต่ถ้าดาวพฤหัส
  • ดาวพฤหัสตกในตำแหน่งวินาสน์ ในดวงราศีจักร คุณภาพของดาวพฤหัสก็ลดไปครึ่งหนึ่ง ทำให้เจ้าชาตาไม่สามารถนำสติปัญญา ความฉลาดที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านการเรียน ต้องต่อสู้ดิ้นรนเป็นอย่างมากในการเรียน ทั้งที่เป็นคนมีสติปัญญาดีมาก รวมทั้งด้านการทำงานในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นคนมีความรู้มีความสามารถดีมาก แต่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานเท่าที่ควร
  • ดาวพฤหัสตกในตำแหน่งทุสนะภพ มีปัญหาทางด้านสุขภาพ
  • ดาวพฤหัสตกในตำแหน่งภพวินาสน์ เจ้าชาตาจะมีสุขภาพทรุดโทรมง่าย มักมีโรคประจำตัว เมื่อสูงวัยมักเลือกทางเดินที่ผิด

สรุปส่งท้าย

จะเห็นว่าหากดาวพฤหัสเคลื่อนย้ายไปยังราศีใด ก็จะเกิดเป็นผลดีต่อราศีนั้น ๆ ไม่ว่าจะด้านการเรียน การงาน โชคลาภ เงินทอง แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องมาดูอีกทีว่าตำแหน่งของดาวพฤหัสนั้นตกอยู่ในตำแหน่งใด และดีหรือเสียด้วย อย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายของดวงดาวเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดทสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือการใช้ชีวิตอย่างมีสตินั่นเอง

สุดท้ายขอขอบคุณข้อมูลที่มีประโยชน์ เกี่ยวกับการเคลื่นย้ายของดวงดาวพฤหัสจากเฟสบุ๊ค อาจารย์ฐิ โหราศาสตร์ไทย แล้วอย่าลืมติดตามข่าวหวย เลขเด็ด แนวทางหวยลาว หวยฮานอย หวยออนไลน์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เคล็ดลับเสริมดวง ทำนายฝัน ทายนิสัย และอื่น ๆ อีกมากมาย จากทางเว็บไซต์ของ Ruay ที่มีมาอัพเดทให้อยู่ทุกวัน รับประกันว่าท่านต้องชอบอย่างแน่นอน