bg-title-text-haihuay-home

ปีชง 2565


image-ปีชง 2565 และวิธีการแก้ชง เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

ปีชง 2565 และวิธีการแก้ชง เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

ปีชง 2565 หรือเรียกเต็ม ๆ ว่า “ปีปะทะชน” คือ คู่ปีที่เกิดไม่ถูกกัน กล่าวคือ ปีที่นักษัตรของเราปะทะกับปีนักษัตรคู่ศัตรู ทำให้คนปีชงดวงตก