bg-title-text-haihuay-home

ฝันว่าได้จับไก่


image-ฝันเห็นไก่ ใครว่าไม่ดี ฝันแบบนี้พารับโชคมาแล้วนะ!!

ฝันเห็นไก่ ใครว่าไม่ดี ฝันแบบนี้พารับโชคมาแล้วนะ!!

ฝันเห็นไก่ ทำนายว่า เงินเข้าไม่ขาด ไก่จิกเงิน จิกทองมาให้เพียบ แต่ถึงจะมีเงินเข้ามากมายแค่ไหน หากใช้ไม่รู้จักประหยัด ก็ขัดสนเหมือได้เหมือนกัน