bg-title-text-haihuay-home

แต่งขันธ์ 5


image-ขันธ์ 5 คืออะไร วิธีตั้งเครื่องเซ่นไหว้ เพื่อขอโชคลาภพารวย!

ขันธ์ 5 คืออะไร วิธีตั้งเครื่องเซ่นไหว้ เพื่อขอโชคลาภพารวย!

ถ้าใครอยากได้เลขเด็ดเน้น ๆ เราสามารถตั้งโต๊ะทำพิธีตั้ง ขันธ์ 5 เพื่อเป็นการไหว้ครูบาอาจารย์ หรือไหว้พระไหว้เจ้าเพื่อขอโชคลาภได้ด้วย