bg-title-text-haihuay-home

ไหว้พญาครุฑที่ไหน


image-ไหว้พญาครุฑที่ไหน 5 วัด บูชาพญาครุฑพาชีวิตร่ำรวย

ไหว้พญาครุฑที่ไหน 5 วัด บูชาพญาครุฑพาชีวิตร่ำรวย

ไหว้พญาครุฑที่ไหน ให้ร่ำรวยมีโชคลาภ ต้องไปขอพรที่วัดโพธิ์ทอง, วัดประยงค์กิตติวนาราม, วัดครุฑธาราม, วัดศรีมหาโพธิ และวัดบัวขวัญ จะทำให้มีโชค!