bg-title-text-haihuay-home

5 เครื่องรางพาถูกหวย


image-5 ของขลังที่คนเล่นหวยควรบูชาไว้

5 ของขลังที่คนเล่นหวยควรบูชาไว้

เล่นหวยควรบูชาอะไร ของขลังทั้ง 5 อันได้แก่ กุมารทอง พระปิดตา พญาต่อเงินต่อทอง กบอมเหรียญ และพญาเต่าเรือน ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ